Ramazan Kurt

Kurumunuzun başarılarını diliyorum. Telefonuma gelen mesajlardan aktivitelerinizi izliyor ve zaman zaman programlarınıza katılıyorum. İst. Hadımköy'den sevgi


SİMGENUR DÖNMEZ

Kültür Merkezlerinde bulunan kurs faaliyetleri sayesinde İngilizce de kendimi geliştirme fırsatı buldum. Okul dersimde başarılı olmamı sağladığınız için teşekkü

Sosyal Ağlar

Faydalı Linkler

Misyonumuz

 

Sosyal adalet ilkemiz doğrultusunda doğal ve kültürel değerlerimizi koruyarak, Küçükçekmeceliler'in yaşam standartlarını yükseltmek için katılımcı ve insan odaklı yaklaşımları kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak.

İlçemizdeki vatandaşlarımıza sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, hizmet alanı coğrafi konumu gibi ayrımcılıklar yapmadan eşit hizmet sunmayı misyonumuzun temel ilkesi olarak benimsiyoruz. Tarihi ve coğrafi özellikleri bakımından özel bir konuma sahip olan ilçemizin bu değerlerlerinin korunması ve Belediye yönetim ve faaliyetlerine yön verilmesinde vatandaşımızın da söz sahibi olması gerektiğinden yola çıkarak katılımcı yönetişim anlayışının benimsenmiş olması da misyonumuz içinde yer almaktadır. İnsanların toplum halinde yaşamaktan kaynaklanan tüm ihtiyaçlarını, bunun dışında da bireysel yaşamlarında gereksinim duydukları tüm alanlarda belediyelerin vatandaşının yanında yer alması ve ona hizmet sunmasını kapsayan "360' belediyecilik" anlayışıyla hizmet sunmak bizim misyonumuzdur.